PrintForside

 
 

Mand eller kvinde

 
 
For at kunne bestemme kønnet på baggrund af skelettet alene, skal der være tale om en voksen. Hos børn og helt unge er der ikke forskel på de to køns skelet.

Når arkæologerne finder et skelet er der flere forhold, som kan fortælle, om det er en mand eller en kvinde, de har med at gøre. Er det en gravlagt person, kan gravgaver være med til at afsløre kønnet. Gennem hele oldtiden er det forskellige ting, som mænd og kvinder har fået med i graven. Mændene har typisk fået våben og redskaber som økser og dolke med. Kvinderne har som regel fået smykker med.

Findes et skelet alene, må en ekspert i fysisk antropologi studere det i detaljer for at bestemme kønnet. Der er bestemte knoglestrukturer, som er forskellige hos mænd og kvinder: kraniet og bækkenet. Dertil kommer, at en mands knogler i forhold til en kvindes er større, tungere og har tydeligere spor efter musklerne, som jo hæfter fast på knoglerne.

Det er ikke altid muligt at fastslå kønnet med 100% sikkerhed. Det kan skyldes, at kun en del af skelettet er bevaret. Det kan også skyldes det forhold, at nogle kvinder har maskuline træk og nogle mænd har feminine træk: der findes store, kraftige kvinder og små, spinkle mænd.Kranium. Pilene peger på de træk, der hver især skal vurderes, når kønnet skal bestemmes. Desuden gælder, at en kvindes kranium normalt er mindre end en mands. Samtidig er kraniets ”arkitektur” mere yndefuld/finere hos kvinder end hos mænd.
Side 3 af 6 

sitelist.html