PrintForside

 
 

Menneskets skelet

 
 
Menneskets skelet består af 206 knogler af vidt forskellig form og størrelse. Knoglerne kan inddeles i tre forskellige typer:

  • Rørknogler (f.eks. lårbenet)
  • Flade knogler (f.eks. skulderbladet)
  • Uregelmæssige knogler (f.eks. en ryghvirvel)

Skelettet har til opgave at støtte muskler og indvolde.

I barndommen består en del af hver knogle af brusk. Faktisk består et fosters knogler i de første par månder næsten kun af brusk.

Gennem barndommen og den tidlige ungdom sker en ”forbening” i takt med, at mennesket vokser og udvikles. Det vil sige, at knoglen bliver hård; en stadig mindre del af knoglerne består af brusk. Tager man en rørknogle som eksempel, er det den midterste del, der forbenes først. Enderne (i fagsprog: epifyserne) er den del, der forbenes sidst. Når mennesket er blevet voksen, er det kun ledbrusken i hver ende af knoglen, som er tilbage.
Lårben, skulderblad og ryghvirvel er eksempler på de tre typer knogler.
Side 2 af 6 

sitelist.html