PrintForside

 
 

Krigsudstyr

 
 
En del af de genstande, som er afbildet på Gundestrupkarret, kan genfindes andre steder: på andre afbildninger fra samme tid og i arkæologiske fund. Det gælder bl.a. krigsudstyret, som er med til at tidsfæste Gundestrupkarret.

Fodfolket bærer typisk keltiske skjolde. Selvom disse aflange skjolde er tilknyttet kelterne, findes der tilsvarende skjolde uden for keltisk område, bl.a. i Danmark. På museet i Aars kan man se en sjælden velbevaret læderbeklædning fra et sådant skjold fundet i Borremose få kilometer fra Rævemosen.

Tre af mændende blæser i nogle lange, særprægede horn, hvis munding har form som et brølende dyrehoved. Der er tale om keltiske krigstrompeter, såkaldte carnyx’er.De tre ryttere på bærer nogle temmelig specielle hjelme. En har horn, en er pyntet med en vildsvinefigur, mens den sidste er pyntet med en (rov)fugl. Hjelme som disse er typisk keltiske. Et pragtfuldt eksemplar af en hjelm med en rovfugl (der ligefrem kan baske med vingerne, når bæreren bevæger sig) er fundet i Transsylvanien.

sitelist.html