PrintForside

 
 

Thrakere

 
 
Vort kendskab til thrakerne stammer først og fremmest fra arkæologiske fund og græske forfatteres værker. Thrakerne beboede et temmelig stort område med centrum på det sydlige Balkan: de fandtes i dele af Makedonien og Thessalien, i Bulgarien, i Rumænien indtil Karpaterne og mod øst til floden Dnjepr i Ukraine. Der boede også thrakere i Lilleasien.

De ældste omtaler af thrakere findes i Homers ”Illiaden”, der bl.a. fortæller om begivenheder omkring 1200 f.Kr. Det er dog først fra 7. årh. f.Kr., vi kan få indgående kendskab til folket. Både grækerne og perserne havde stor betydning for udviklingen af det thrakiske samfund, som blev en kongemagt. Forholdene blev vanskelige for thrakerne i løbet af 3.-4. årh. e.Kr., hvor gotere og andre folkeslag væltede ind over landet. Det var dog først med slavernes indvandring i 6.-7. årh. e.Kr., at der blev sat punktum for det thrakiske folks historie.

sitelist.html