PrintForside

 
 

Himmel- og tordenguden

 
 
Den vigtigste figur på denne plade er manden med det bistre udseende, hvoraf man kun kan se hoved, arme og det øverste af overkroppen. I den ene hånd holder han et hjul, som også holdes af en hjælper. Hjælperen har en hornet hjelm på. De to figurer er omgivet af ulve, griffe og en slange med vædderhorn.

Manden med hjulet

kan være den keltiske gud Taranis. Han vises som regel med et hjul. Taranis er gud for himlen, især torden og også for krig. Faktisk hedder torden ”taran” på keltisk. Det kan dog ikke udelukkes, at hjulguden skal tolkes som kelternes hovedgud Teutates. Han har mange ”arbejdsområder”.

Der kan også være tale om, at den barskt udseende gud er den thrakisk-græske torden- og krigsgud Ares-Perkunas, der ledsages af guden Hermes. En tilsvarende tordengud findes i den nordiske asatro: Thor.


sitelist.html