PrintForside

 
 

Hvordan kom karret til Gundestrup?

 
 
Der er flere forklaringer på, hvordan og hvorfor det værdifulde Gundestrupkar kan være bragt den lange vej fra Balkan til Danmark.

Det sandsynlige er, at karret er blevet bragt hertil af det germanske folk kimbrerne. Meget tyder på, at dette folk havde deres oprindelige hjemsted i Nordtyskland eller i følge romerske kort Nordjylland (1) illustreret for neden.Romerske kilder fortæller, at store hærskarer under ledelse af kimbrerne omkring år 120 f.Kr. begyndte at vandre mod syd. I de følgende tyve år spredte de skræk og rædsel i store dele af Europa. I 114 f.Kr. mødte kimbrerne den keltiske stamme skordiskerne, hvortil Gundestrupkarret jo kan knyttes. Kimbrerne synes at have indgået en slags alliance med skordiskerne, i hvis område de opholdt sig i fem år.

I det følgende år, 113 f.Kr., slår de sammen en romersk hær under ledelse af consul Carbo. Det kan ikke udelukkes, at kimbrerne fik fat i Gundestrupkarret som krigsbytte. De kan dog lige så vel have fået det af en thrakisk fyrste som venskabsgave. Under alle omstændigheder har kimbrerne sørget for at ført karret til deres hjemegn, hvor det er blevet ofret i mosen.

Legende


(1).
Den græske historiker Ptolomæus tegnede omkring 100 e.Kr. et verdenskort. I Nordjylland står ordet ”Cimbri”, kimbrerne.
side 5 af 5  

sitelist.html