PrintForside
Lær mere om:


 Kelterne
 Thrakerne


 
 

Langt fra Danmark

 
 
Det er noget af et detektivarbejde at finde ud af, hvor det fantastiske Gundestrupkar er lavet. De arkæologer og kunsthistorikere, som har arbejdet med karret, har været og nogle er stadig uenige. Det hænger sammen med, at Gundestrupkarret er helt enestående. Der findes ikke noget mage til.

Forskerne har kigget på alle detaljer ved karret: Hvilke teknikker har sølvsmedene brugt? Hvad har menneskefigurerne på? Hvilke frisurer har de? Hvilke våben har de? Hvilke dyr er vist? Hvordan ser de blade og ranker ud, som er brugt som udsmykning?

I mange år har forskerne groft sagt været delt op i to ”hold”. Nogle mener, at karret må være lavet i Gallien, som på Gundestrupkarrets tid var befolket af keltere. Andre mener, at karret må være lavet i Sydøsteuropa i et område, som dengang kaldtes Thrakien.

Der er træk ved karret, som peger i begge retninger. Det vil sige, at Gundestrupkarret er udført med både thrakiske og keltiske stiltræk.

I det nordvestlige Bulgarien og det sydvestlige Rumænien har arkæologer gjort fund af sølvarbejder, der viser, at Gundestrupkarret sandsynligvis er lavet lige præcis i dette område. Fundene viser store ligheder med Gundestrupkarrets stil. Og i området levede en Thrakisk stamme, "Triballoi", side om side med en keltisk stamme, "Scordisci", netop på det tidspunkt, hvor Gundestrupkarret må være udført.Pilen på kortet peger på det område i Bulgarien og Rumænien, hvor Gundestrupkarret formentlig er lavet omkring 100 f.Kr.
side 3 af 5  

sitelist.html