PrintForside

 
 

Mindestenen i Rævemosen

 
 
Besøger man i dag Rævemosen, finder man en stor sten med indskrift, som markerer fundet af Gundestrupkarret. I stenen er udhugget motivet fra en af karrets firkantede plader. Indskriften lyder kort og godt ”Her udgravedes Gundestrupkedlen”. På bagsiden kan man dog læse ”Jens Sørensen fandt Kedlen 1891”.

Mindestenen blev afsløret i 1935 ved en stemningsfuld højtidelighed, som mere end 500 fra nær og fjern deltog i.



Mindestenen...

...er hugget af billedhuggeren Anders Bundgaard. Johannes V. Jensen forfattede den korte tekst. Mange var skuffede over, at forfatteren ikke havde skrevet et digt. På billedet, som er taget kort efter mindestenens indvielse, ses museumsleder S. Vestergaard Nielsen og læge Poul Gøtzsche. Gøtzsche var en af initiativtagerne til rejsningen af mindestenen.

sitelist.html