PrintForside

 
 

"Glimrende Fund af Sølvsager, afsendes snarest"

 
 
Da Gundestrupkarret blev fundet, var løjtnant Daniel Bruun udstationeret i Hobro. Han var meget interesseret i arkæologi og var med det samme klar over, at Gundestrupkarret var noget helt enestående. Derfor sendte han denne beskrivelse af karret til Nationalmuseet, som naturligvis skulle tage sig af fundet. Telegrammet med beskrivelsen er sendt den 31. maj 1891, tre dage efter fundet af Gundestrupkarret.

”Glimrende Fund af Sølvsager, afsendes snarest

Fundet bestaar af en stor flad Sølvofferbolle af 1 Alen 3 Tommers Vidde foroven. Til Bunden passer en rund Sølvskive med en Tyrefigur. Uden om Karrets Rand har i vertikal Stilling været anbragt 7 store firkantede Sølvplader med Gudebilleder og Attributter i ophævet Arbejde. Hertil slutter sig 5 andre Sølvplader med Fremstillinger af nordisk Gudeliv. Disse have formentlig været anbragte paa et Alters Sider; Fundet er giort i Mose. Det vejer 20 Pund.”


Daniel Bruun troede altså ikke, at alle de firkantede plader tilhørte karret. Hans tolkning af pladernes motiver holdt heller ikke stik – men det kan du læse mere om ved at klikke videre i historien.

sitelist.html