PrintForside

 
 

Tordenkalven i Syvsoverne

 
 
Tordenkalven dukker også op i en anden af Johannes V. Jensens underholdende Himmerlandshistorier, nemlig ”Syvsoverne”. Her kan du læse et uddrag af fortællingen:

”(…) Det traf sig, at Bakfolkene havde Tordenkalven i Logis den Nytaarsnat. Han var vant til at komme der, han foretrak jo gammeldags Steder, og Bakmanden viste ham altid Gæstfrihed. Tordenkalven var kommen om Aftenen og havde efter af have spist Nadvere og kvitteret med en Vise faaet anvist Plads i Slagbænken. Han sov meget trolig tillige med de andre. Da Bakmanden var oppe og føle paa Klokken, hørte han den gamle Tordenkalv vende sig og brumle hult i Søvne. Men da Huset igen var stille sov Tordenkalven videre med de andre uden at kny. (…)

Der var også kommen Liv i Tordenkalven, man hørte ham ligge og skrue og skubbe sig i Slagbænken som en stor lodden Trold, og han var begyndt at nynne, endnu for sig selv, men stadig højere og mere selskabeligt. Engang imellem suttede han og gjorde Kluk med Tungen af Velbefindende. Dog var han stadig under Indflydelse af Natten og vilde ikke snakke, skønt Baksønnerne raabte opmuntrende til ham og bad ham synge. (…)

Tordenkalven maatte jo holde for, men nu var han ogsaa mere end villig til at deltage i Munterheden. Han sang først en Vise, og det var en af hans fineste Numre, en af dem han ellers maatte have en Galskilling eller en stor Pose Pibeudkradsning for at synge; den var baade stærk og ram og egnede sig til at synges i Mørke. Den gjorde ogsaa Lykke, næsten for meget. Sønnerne vrinskede, saa der ikke var Ørenlyd. (…)

Gengivet efter Johannes V. Jensen: ”Himmerlandshistorier”. Gyldendal 1995

Det kan naturligvis kun anbefales at læse hele fortællingen, der bl.a. findes i Gyldendals samling af Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier, som senest er udgivet i 1995.

Tordenkalven gengivet efter et postkort, som han selv gik rundt og solgte.

sitelist.html