PrintForside

 
 

Johannes V. Jensen og museet

 
 
Idéen til et himmerlandsk museum var Johannes V. Jensens. Han ville sikre, at en stor privat samling af oldsager forblev på egnen. Desværre nåede samlingen at blive solgt til USA, inden museet blev bygget, men tanken om et museum vandt tilslutning. I 1920 stiftede man Vesthimmerlands Museums-forening. I 1935 blev der bygget et museum i Aars.

Her kan du læse et uddrag af et brev, som Johannes V. Jensen skrev til bankdirektør Th.Thomsen i 1919. Her beskriver han, hvordan han forestiller sig, at museet skal se ud og fungere:

”Hvad jeg ville foreslå Dem senere var at lade opføre et særligt Hus, af en særlig Art, med tre Formaal for Øje: at huse Samlingen, som saa på en anden Maade kunne suppleres med gamle Ting fra Egnen, mulige Udlaan fra andre Provinsmuseer, saaledes at det hele gav et historisk Overblik over Himmerland i Fortiden. Det andet Formaal skulle være at rejse et arkitektonisk Mønsterhus, til indvirkning på Smagen; det er Dem næppe ukendt at Jylland nyder et temmelig ilde Ry for smagløse Huse, navnlig i Stationsbyerne. Hertil skulle jeg kunne skaffe Dem en god Arkitekt. Det tredje Formaal var, at Huset skulle tjene ikke til Museum alene men til Mødesal, almindeligt Tinghus om De vil, Samlingssted for Himmerland i alle store offentlige og festlige Anliggender.”Den ældste del af museet er bygningen ud mod vejen fra 1935.

sitelist.html