PrintForside

 
 

Spørgsmål til "Kontakt til fremmede egne"

 
 
Hvorfor tror du, at man byggede hegn uden om gårde og landsbyer?

Beskriv hvordan Borremose-landsbyen så ud i jernalderen.

Hvorfor du tror, at landsbyen så ud som den gjorde?

Hvor er guldringen fundet, og hvor kommer den fra?

Hvor er Gundestrupkarret fremstillet?
Hvordan tror du det kom til Himmerland?      

sitelist.html