PrintForside
    

 
 

Guder og hellige moser

 
 
I jernalderen havde man flere guder. Man troede, at guderne bestemte om høsten blev god, om en fødsel gik godt eller en krig blev vundet.

Derfor var det vigtigt at holde sig gode venner med guderne. Det kunne man gøre ved at give store og små offergaver.

       Den lille lerkop er ca.  7 cm høj
Denne lille lerkop er fundet under et jernalderhus på Aars egnen. Familien i huset har sikkert gravet lerkoppen ned med lidt mad for at formilde husguden.Gundestrupkarret

Det store sølvkar vejer ca. 9 kilo                 
Dette store og smukt dekorede sølvkar var en prægtig gave til guderne. Folk i jernalderen mente, at mosen var et helligt sted. Måske troede man, at mosen var porten til gudernes rige.


Omkring 100 år før vores tidsregning blev karret sat ud i Rævemose sydøst for Aars. Her fik det lov til at stå og skinne i solen, indtil planter groede op omkring det.

Ingen turde vove sig ud i den hellige mose, og således blev sølvkarret skjult og glemt, indtil det dukkede op igen 2.000 år senere under en tørvegravning.


Moseguderne

Det var ikke kun genstande, man ofrede i den hellige mose. I Borremose har arkæologerne fundet mange spændende ting fra oldtiden. Blandt andet har de fundet tre mennesker, der er blevet dræbt og lagt ud i mosen. Måske er de lagt derud for at formidle guderne, eller også var det forbrydere, der skulle straffes.


   

sitelist.html