PrintForside

 
 

CT-scanning

 
 
Antropologerne benytter sig af moderne teknik, når de arbejder med skeletter fra oldtiden. Bl.a. bruger de CT-scanninger, der sætter dem i stand til at arbejde med et fund, som måske allerede har fået plads i en udstilling eller er for skrøbeligt til, at det uden videre kan håndteres. Der bliver også mulighed for at sammenligne med andre fund, da alle CT-scanninger gemmes i en database.

Ved hjælp af en CT-scanning kan der skabes et tredimensionelt billede af det objekt, man ønsker at undersøge. Scanningen er egentlig en røntgenoptagelse, hvor røntgenapparatet kører rundt om objektet. For hver 1,5 mm tages der et nyt billede. Når optagelsen er færdig, sættes de mange billeder sammen i en computer. På den måde skabes et detaljeret tredimensionelt billede af objektet.

Det tredimensionelle billede kan nu vendes og drejes i computeren. Der kan også vises tværsnit, hvor antropologen har brug for det.

CT-scanning af Bislev-kraniet. Selvom kraniet nu findes i museets udstilling, kan antropologerne på Panum Instituttet fortsat arbejde med det, fordi de har en CT-scanning.

sitelist.html