PrintForside
Gå tilbage...


Ordforklaring


Isotop: Alle grundstoffer består af en atomkerne og elektroner, som kredser omkring atomkernen. Atomkernen består af positivt elektrisk ladede protoner og neutrale neutroner. I et atom findes der altid lige mange positive protoner og negative elektroner. Derfor er er atomet udadtil elektrisk neutralt. Hvis antallet i ét og samme grundstofs atomkerner er forskelligt, siger man, at der findes forskellige isotoper af grundstoffet.

 
 

Kulstof 14 metoden

 
 
Kulstof 14 Metoden er et eksempel på, hvordan naturvidenskab kan anvendes i forbindelse med arkæologiske fund. Metoden kan bruges til datering af organisk materiale, altså materiale fra planter, dyr og mennesker.

Kulstof 14 – forkortet C-14 – er en radioaktiv isotop af kulstof, som er et grundstof. C-14 har de samme egenskaber som almindeligt kulstof, C-12, men er altså radioaktivt. Sammen med kuldioxid, der er dannet af almindeligt kulstof, indgår C-14 i det biologiske kredsløb på jorden. Det betyder, at alle levende planter, dyr og mennesker får et vist indhold af C-14.

Da C-14 er radioaktivt, formindskes antallet af C-14 atomer hele tiden. Man siger, at det henfalder. Efter 5.730 år er halvdelen af det oprindelige antal tilbage.

I levende organismer optages der hele tiden nyt C-14. Derfor er mængdeforholdet mellem C-14 og C-12 hele tiden det samme i en levende organisme.

Når organismen dør, sker der imidlertid det, at tilførslen af C-14 standser og mængden begynder at aftage. Ved at måle den mængde af C-14, der er tilbage i en prøve, kan man regne ud, hvor gammel den er. Man siger, at man beregner C-14-alderen.

En C-14-datering er aldrig helt præcis. Derfor ser man, at der bag angivelsen af en C-14-datering står +/- et antal år.På indersiden af Bislevkraniet findes disse små huller. Her er der udtaget prøver til brug ved C-14-dateringen.
  

sitelist.html